กิจกรรมของเขตพื้นที่


กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Clas...

กลุ่มอำนวยการ
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. คร...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเตรียมความพร้อมกา...

กลุ่มอำนวยการ
“ตลาดนัดสะบารัง นวัตวิถี...

กลุ่มอำนวยการ
ลงพื้นที่ติดตามสำรวจของ...

กลุ่มอำนวยการ
“PLC ผู้บริหารสถานศึกษา ศู...

กลุ่มอำนวยการ
เลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิด...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเสริมสร้าง ความรู้...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมผ่านระบบทางไกล ...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดกิจกร...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมประธานศูนย์เครือข...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความคื...

กลุ่มอำนวยการ
รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรี...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมปฏิบัติการเตรียมค...

กลุ่มอำนวยการ
“ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้...

กลุ่มอำนวยการ
ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตต...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมปร...

กลุ่มอำนวยการ
การจัดทำบันทึกข้อตกลงกา...

กลุ่มอำนวยการ
“ประชุมปฏิบัติการจัดทำแ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เดินหน...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 page 1 / 59