กิจกรรมของเขตพื้นที่


วิชาการองค์การนักวิชาชี...

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมให้กำลังใจการสอบค...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผ...

กลุ่มอำนวยการ
อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชก...

กลุ่มอำนวยการ
คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุม คณะกรรมการตัดส...

กลุ่มอำนวยการ
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. คร...

กลุ่มอำนวยการ
ครูบรรจุใหม่

กลุ่มอำนวยการ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแ...

กลุ่มอำนวยการ
ขอเลื่อนการประเมินเป็นว...

กลุ่มอำนวยการ
ทบทวนมาตรการรักษาความปล...

กลุ่มอำนวยการ
"ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1" ลงพื้...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมเตรียมการรองรั...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 42...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมหารือและกำหนดมาตร...

กลุ่มอำนวยการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางภาษ...

กลุ่มอำนวยการ
เตรียมความพร้อมครูสําหร...

กลุ่มอำนวยการ
การจัดทำรายงานผลการดำเน...

กลุ่มอำนวยการ
Cluster 7 จัดประชุมสัมมนาโครงก...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 รับโล่ปร...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 page 1 / 57