กิจกรรมของเขตพื้นที่


มอบทุนการศึกษารายปีต่อเ...

กลุ่มอำนวยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน...

กลุ่มอำนวยการ
RUN TNO 2019 ครั้งที่ 2

กลุ่มอำนวยการ
ปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ช...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ...

กลุ่มอำนวยการ
“ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิ...

กลุ่มอำนวยการ
รับโล่รางวัลระดับดีเยี่...

กลุ่มอำนวยการ
“เลขาธิการ กพฐ. ประธานการ...

กลุ่มอำนวยการ
อบรมทบทวนการจัดการเรียน...

กลุ่มอำนวยการ
ศูนย์เครือข่ายชลาลัยพัฒ...

กลุ่มอำนวยการ
ขยายผลโครงการ Boot Camp

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ปัตตานี เขต 1 นำโรงเรี...

กลุ่มอำนวยการ
สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ...

กลุ่มอำนวยการ
“คีรีชลเกมส์” ครั้งที่ 3

กลุ่มอำนวยการ
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง ค...

กลุ่มอำนวยการ
Art Teacher Seminar

กลุ่มอำนวยการ
ครบรอบ 16 ปี เขตพื้นที่ฯ

กลุ่มอำนวยการ
การจัดมหรสพสมโภช

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 page 1 / 56