หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด


โครงการ”เกศาสานใจ”

ชุมชนวัดป่าศรี
"เรลลี่ครู ปกร."

บ้านปะกาฮะรัง
นศ.ป.โท มอ.สัมภาษณ์การบริห...

บ้านปะกาฮะรัง
สช.ดูงาน "เศรษฐกิจพอเพียง"

บ้านปะกาฮะรัง
ศธ.ภาค7ติดตาม TFE

บ้านปะกาฮะรัง
ทัศนศึกษา "ปกร.ทัวร์"

บ้านปะกาฮะรัง
จัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้...

ชุมชนวัดป่าศรี
ประชุมวางแผนปฏิบัติการป...

บ้านบ่ออิฐ
กิจกรรมมอบทุนภูมทายาท (ร...

พัฒนศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โครงการ TFE

บ้านปะกาฮะรัง
โครงการสานสัมพันธ์สู่ชุ...

บ้านปะกาฮะรัง
โรงเรียนประชาอุทิศโคกม่...

บ้านปะกาฮะรัง
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่...

ชุมชนวัดป่าศรี
กีฬาสี "ยะหริ่งเกมส์" ประ...

ยะหริ่ง
มอบเกียรติบัตรให้กับนัก...

ยะหริ่ง
การแข่งขันวาดภาพระบายสี...

ยะหริ่ง
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์​ ค...

ยะหริ่ง
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่...

ชุมชนวัดป่าศรี
จัดประชุมตัวแทนผู้ปกครอ...

ชุมชนวัดป่าศรี
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ...

ยะหริ่ง
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30