ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษ...[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอแนะนำและประชาสัมพันธ์ หนังสือชุด ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการ[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับรัดับการศึกษาปฐมวัย[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมหมกรรมวิชาการและวิชาการ " ๔ ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้"[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารัการอบรม[งานประชาสัมพันธ์]
 ประระชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส...[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกร...[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บด...[งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ...[งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศการคัดเลือก "ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2561[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบสอง ระดับประเทศ [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมีนาคม 2562 (2019-04-02 09:05:09) [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การสัมมนา "วิจัยเปลี่ยนโลก" และพื้นที่นวัตกรรม การศึกษา" ในมหกรรมงานวิจัยแ...[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการด...[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งบุคลาก...[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 1 / 20