ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยฯ[งานประชาสัมพันธ์]  
 การบริจาคผ่านระบบ e-Donation[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2562[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ระบบปฏิทินการใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ระบบปฏิทินการใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "นามมีบุ๊คส์รีดดิ้งคับ ปีทื่ 18 ประจำปี 2566[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันโครงการประกวดคลิปวีดีโอภายใต้ โครงการ " อาหารดีพี่ช่วยน้อง"[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)[งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์[งานประชาสัมพันธ์]
 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเเพื่อสึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมา๓ิบาลสิ่งแวดล้อ...[งานประชาสัมพันธ์]
 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเเพื่อสึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมา๓ิบาลสิ่งแวดล้อ...[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ " เต่ามะเพืองกลับทะเลไทย" แ...[งานประชาสัมพันธ์]
 เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล " สช . ปัตตานี Family Fun Run ๒๐๑๙ "[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบ...[กลุ่มอำนวยการ]
 การแข่งขันวิ่งปัตตานี มาราธอน 2562[งานประชาสัมพันธ์]
 สรรหาบุคลและองค์กรฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18