ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 การรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิชาการ[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาฯ[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562[งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ ๒[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์[งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัตรนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมร...[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โตรงการรับทองกับ วพ ปี 2562[งานประชาสัมพันธ์]
 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรี...[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "Thai - Filipino Pen Friend"[งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวด Vido Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิฐาธิราชเ...[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6[งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก[งานประชาสัมพันธ์]
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี2[งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศสำนักงานจนส่งจังหวัดปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครทีมวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทา...[งานประชาสัมพันธ์]

  1 page 1 / 1