ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 คลังข้อสอบ Genius IPST[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 คลังข้อสอบ มูลนิธิ สอวน.[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-2563 รุ่นที่ 2[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมค่าย Samsung Future Career Bootcamp[งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครนักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓[งานประชาสัมพันธ์]
 การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฟ้นหาเจ้าหนูชายแดนใต้เป็นตัวแทนประเทศไทย[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562[กลุ่มอำนวยการ]
 การดำเนินงารโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 การประกันสินเชื่อผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปี63 (ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ)[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวั...[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม"ก้าวคนละก้าว" และขอสนับสนุนในการจัดกิจกรรม[งานประชาสัมพันธ์]
 รายงานประจำปี 2562[งานประชาสัมพันธ์]
 การเลิกสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน[งานประชาสัมพันธ์]
 Cluster 7 จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มพื้นที...[กลุ่มอำนวยการ]
 การจัดทำช่องทางการให้บริการ "คลังจังหวัดปัตตานี"[งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมายออนไลน์[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามพระราชดำริฯ[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 page 3 / 7