ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 ประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัด[งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการนำเสนอผลงาน[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานฯ[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะ[งานประชาสัมพันธ์]  
 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์วิ่งเพื่อสุขภาพ[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้าน...[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวด[งานประชาสัมพันธ์]
 การทอดผ้าป่าสามัคคี[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร[งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)[งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำ...[งานประชาสัมพันธ์]
 การแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกตัวแทนเจ้าหนูห้าจังหวัดชายแดนใต้ไปแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ ROAD TO S...[งานประชาสัมพันธ์]
 การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "โพดุล"[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้)[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความฯ[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 page 4 / 7