รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบสอง ระดับประเทศ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  รอบสอง  
ระดับประเทศ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-02-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 100,718 Bytes

 • Size 126,747 Bytes

 • Size 116,517 Bytes

 • Size 165,688 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    1 page 1 / 1
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบสอง ระดับประเทศ[27-02-2563]
   การประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree ๒๐๒๐) ณ สาธารณัฐโปแลนด์)[17-12-2563]
   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 [29-11-2563]
   การจัดทำเอกสาร การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือโรงเรียน และการแต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือ[29-11-2563]
   การขออนุมัติซื้อ ลส.19[29-11-2563]
   แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับลูกเสือ[29-11-2563]
   คลังข้อสอบ Genius IPST[26-11-2563]
   คลังข้อสอบ มูลนิธิ สอวน.[26-11-2563]
   ประชาสัมพันธ์การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปี63 (ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ)[08-11-2563]
   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒[09-07-2563]


  หน้าแรก