รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ

รับสมัครนักเรียนโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    รับสมัครนักเรียนโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-01-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 606,723 Bytes

 • Size 160,113 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
    1 2 3 4 5 page 1 / 5
   ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)[21-02-2562]
   ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช ๒๕๖๒[23-01-2562]
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒[23-01-2562]
   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาย้ายที่ทำการจากรัฐสภา[22-01-2562]
   สำนักข่าวกรองแห่งชาติขอแจ้งสถานที่ทำการใหม่[22-01-2562]
   เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน[22-01-2562]
   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะย้ายที่ทำการ[22-01-2562]
   มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑[22-01-2562]
   รับสมัครนักเรียนโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[18-01-2562]
   รับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้[18-01-2562]
   การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒[09-01-2562]
   การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒[09-01-2562]
   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562[09-01-2562]
   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562[09-01-2562]
   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562[09-01-2562]
   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒[08-01-2562]
   การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้วยดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒[08-01-2562]
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[08-01-2562]
   มหกรรมประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒[08-01-2562]
   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒[08-01-2562]


  หน้าแรก