รายงานการเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1
แสดงทั้งหมด

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]