รายงานการเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1
แสดงทั้งหมด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
แนวปฏิบัติการนำส่งเงินในระบบ KTB Corporate Online[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]