ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด
แสดงทั้งหมด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเ.[บ้านบาราเฮาะ]  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรา.[บ้านเกาะเปาะ]  
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแห.[บ้านเกาะเปาะ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาล.[บ้านเกาะเปาะ]
แก้ไขประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วครา.[บ้านเกาะเปาะ]