ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด
แสดงทั้งหมด

ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี[ชุมชนบ้านกะมิยอ]  
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้เป็นครูจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง ค.[บ้านควนคูหา]  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูจ้างเหมา.[บ้านควนคูหา]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นครูผู้สอนอิสลามศึก.[บ้านควนคูหา]
โรงเรียนบ้านสายหมอ ปรเะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัครคัดเล.[บ้านสายหมอ]
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่ว.[ชุมชนวัดป่าศรี]
โรงเรียนบ้านสายหมอ ปรเะกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเ.[บ้านสายหมอ]
ประชุมวางแผนปฏิบัติการประจำปี2563[บ้านบ่ออิฐ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรา.[บ้านบาราเฮาะ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาล.[บ้านบาราเฮาะ]