ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุร.[บ้านควนคูหา]  
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติง.[บ้านเฑียรยา]  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่.[บ้านเฑียรยา]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุร.[บ้านเฑียรยา]
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[ชุมชนบ้านปูยุด]
แสดงทั้งหมด