ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1
แสดงทั้งหมด

การดำเนินงารโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลฯ[งานประชาสัมพันธ์]  
การประกันสินเชื่อผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.[งานประชาสัมพันธ์]  
ประชาสัมพันธ์การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปี63 (ตาม พรบ.การศึกษาภาคบ.[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร แล.[งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม"ก้าวคนละก้าว" และขอสนับสนุนในกา.[งานประชาสัมพันธ์]
รายงานประจำปี 2562[งานประชาสัมพันธ์]
การเลิกสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน[งานประชาสัมพันธ์]
Cluster 7 จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒ.[กลุ่มอำนวยการ]
การจัดทำช่องทางการให้บริการ "คลังจังหวัดปัตตานี"[งานประชาสัมพันธ์]
จดหมายออนไลน์[งานประชาสัมพันธ์]