ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1
แสดงทั้งหมด

การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "โพดุ.[งานประชาสัมพันธ์]  
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์[งานประชาสัมพันธ์]  
ขอเชิญร่วมประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้)[งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความฯ[งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสอนชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตม.[งานประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่[งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน[งานประชาสัมพันธ์]
การจัดกิจกรรมการประกวด[งานประชาสัมพันธ์]
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาว.[งานประชาสัมพันธ์]
โครงก่รอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ[งานประชาสัมพันธ์]