ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1
แสดงทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาต.[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
ประชาสัมพันธ์ คลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]  
ขอเชิญร่วมอบรมฝึกหลักสูตรระยะสั้น "กลวิธีการอ่านเขียนเรีย.[งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563[งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณ.[งานประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครสอบเพื่อวัดความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ทางอินเท.[งานประชาสัมพันธ์]
การรับสมัครนักเรียนมีความบกพร่องทางร่างการหรือเรื่องการเ.[งานประชาสัมพันธ์]
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง[งานประชาสัมพันธ์]
อบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานก.[งานประชาสัมพันธ์]
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง[งานประชาสัมพันธ์]