[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายภิรมย์ จีนธาดา
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1

ยินดีต้อนรับสู่ 
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

 

อนาคตของคอมพิวเตอร์ ....
การพัฒนาครูเพื่อจัดก....
นางสุจิตรา จูมสีมา โ....
แนวทางการใช้งบประมาณ....
การขอตั้งงบประมาณค่า....
การปฏิบัติงานระบบ e-....
การถูกดำเนินการทางวิ....
การตรวจสอบพัสดุประจำ....
คู่มือการดำเนินงานจั....
วิธีใช้งาน Google dr....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 35
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นายมูฮำมัด ประจัน 47
 พรเพ็ญ นามีกุล 3
 นางสาวสูไวบ๊ะ สะอิ 3
 ปวีณ อินทรศรีสม 3
 ฮัยยีดิง สาและ 3
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
5 คน
สถิติเดือนนี้
47 คน
สถิติปีนี้
445 คน
สถิติทั้งหมด
9010 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญโรงเรียนในสังกัด สมัครเป็นสมาชิกการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         กิจกรรม วิทยุเสียงตามสายภาษาอังกฤษ (Kohpoh English Radio) เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากกิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าแถววันละประโยค โดยการนำเสนอประโยคที่ได้เสนอหน้าเสาธงในแต่ละเช้า


         วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยงานศิลปะบำบัด โดยมี ผศ.เจะอับดุเลาะ เจ๊ะสอเหาะ และคณะนักศึกษาจาก มอ.ปัตตานี มาเป็นวิทยากร

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

อนาคตของคอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์ที่มองไม่เห็น
    อนาคตของคอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์ที่มองไม่เห็น.....อ่านต่อ

การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ
    โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดยนางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณ.....อ่านต่อ

นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เสนอ รายงานประเมินโครงการพัฒนา
    นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เสนอ รายงานประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื.....อ่านต่อ

แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
    แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว).....อ่านต่อ

การขอตั้งงบประมาณค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
    การขอตั้งงบประมาณค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด.....อ่านต่อ

การปฏิบัติงานระบบ e-GP
    คู่มือการปฏิบัติงาน.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 477 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร 073-460079 โทรสาร 073-460080
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา mpict157@gmail.com