ระบบสารสนเทศ
  
 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu

เว็บไซต์โรงเรียน

  

ดาวน์โหลด
  
  
  
  
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 เริ่มนับ 1 / .. / 2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
18 คน
สถิติเดือนนี้
427 คน
สถิติปีนี้
2761 คน
สถิติทั้งหมด
557895 คน  บริบททั่วไป

ด้านภูมิศาสตร์
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ฝั่งทะเล ด้านทิศตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,055 กิโลเมตร รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการรวม 4 อำเภอ 53 ตำบล 276 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิก
ด้านการศึกษา
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 138 โรง 1 สาขา นักเรียน 35,729 คน ได้จัดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โดยแบ่งโรงเรียนออกเป็นศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 11 กลุ่ม ประกอบด้วย
อำเภอเมืองปัตตานี
      1. กลุ่มโรงเรียนเมืองปัตตานี
      2. กลุ่มโรงเรียนนพเก้า
      3. กลุ่มโรงเรียนปูยุด
อำเภอปะนาเระ
      4. กลุ่มโรงเรียนชลาลัยพัฒนา
      5. กลุ่มโรงเรียนคีรีชล
อำเภอยะหริ่ง
     6. กลุ่มโรงเรียนยะหริ่งแหลมทราย
     7. กลุ่มโรงเรียนธารามิตร
     8. กลุ่มโรงเรียนพิกุลทอง
อำเภอหนองจิก
     9. กลุ่มโรงเรียนยาบีคอลอ
     10.กลุ่มโรงเรียนวังพญาหนองจิก
     11.กลุ่มโรงเรียนสุวรรณากร