ระบบสารสนเทศ
  
 CSS3/Javascript Pure Dropdown Menu

เว็บไซต์โรงเรียน

  

ดาวน์โหลด
  
  
  
  
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 เริ่มนับ 1 / .. / 2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเดือนนี้
425 คน
สถิติปีนี้
2759 คน
สถิติทั้งหมด
557893 คน  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558

การขอจัดการึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดาวน์โหลด
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ ดาวน์โหลด
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน) ดาวน์โหลด

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต่  50  คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน  100 คน)

ดาวน์โหลด

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

ดาวน์โหลด
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร เอกชน  (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน) ดาวน์โหลด
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร เอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน 100 คน) ดาวน์โหลด